Mentorstvo pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

PAVKOVIČ, Veronika. Gostote alkoholov in njihovih mešanic : diplomsko delo : visokošolski študijski program Kemijska tehnologija, 2018.

ŽIBERT, Taja. Vinil alkohol v medzvezdnem prostoru : diplomsko delo : univerzitetni študijski program 1. stopnje Kemija, 2018.

ROR, Dominik. Gostotna anomalija v raztopinah izopropanola in litijevega klorida : diplomsko delo: visokošolski študijski program Kemijska tehnologija, 2017.

JESENKO, Barbara. Statistična analiza varnosti v letalskem prometu : diplomsko delo : univerzitetni študijski program 1. stopnje Tehniška varnost, 2017.

PAPEŽ, Petra. Monte Carlo simulacija dvodimenzionalnih modelov alkoholov : diplomsko delo na univerzitetnem študiju Kemija , 2016.

DLOUHY, Matjaž. Struktura in interakcija metil radikala : diplomsko delo na univerzitetnem študiju Kemija, 2016.

SIMONČIČ, Matjaž. Kemijske reakcije v medzvezdnem prostoru : diplomsko delo na univerzitetnem študiju Kemija, 2016.

POPOVIĆ, Sanja. Temperaturna odvisnost gostot alkoholov in mešanic alkoholov ter vode : diplomsko delo na visokošolskem strokovnem študiju Kemijska tehnologija, 2016.

OSENJAK, Maja. Vpliv temperature na ekstrakcijo kofeina iz kave : diplomsko delo, 2015.

KASTELIC, Michelle. Anomalne lastnosti mešanic vode in alkohola, 2015.

PRŠLJA, Paulina. Lastnosti dvodimenzionalnih asimetričnih elektrolitov, 2015.

ŽAKELJ, Gašper. Anomalije mešanic vode in metanola, 2014.

AUPIČ, Jana. Adsorpcija organskih molekul na grafen, 2013.

ZALAR, Matja. Študija termodinamičnih lastnosti modela vode s centralno simetričnim potencialom z metodo Monte Carlo, 2013

 

Mentorstvo in somentorstvo pri magistrskih delih (bolonjski študij 2. stopnje)

SIMONČIČ, Matjaž. Nastanek biokemijskih prekurzorjev v medzvezdnem prostoru : magistrsko delo , 2018.

DLOUHY, Matjaž. Reaktivnost in stabilnost hidrotrioksi radikala : magistrsko delo , 2018.

PRŠLJA, Paulina. Monte Carlo simulacije mešanic vode in preprostih alkoholov : magistrsko delo , 2017.

ŽAKELJ, Gašper. Teoretične raziskave solvatacije nepolarnega topljenca v metanolu : magistrsko delo , 2016.

STRNISA, Filip. Uporaba mrežne Boltzmannove metode za modeliranje transportnih pojavov v mikrofluidnih napravah : magistrsko delo , 2016.

PRASNIKAR, Anže. Simulacija reakcije in prenosa snovi z mrežno Boltzmannovo metodo : magistrsko delo , 2016.

AUPIČ, Jana. Analitična teorija za pettočkovni model vode, 2015.

GLADOVIĆ, Martin. Študija lastnosti vode v poroznih materialih z metodo Monte Carlo, 2014.

 

Mentorstvo pri diplomskih delih

POBERŽNIK, Matic. Kooperativni efekti pri hidrataciji enovalentnih ionov. 2014.

KRŽIŠNIK, Klemen. Porazdelitvene funkcije aminokislin v strukturah proteinov. 2014.

KURTJAK, Mario. Lastnosti vode v poroznih materialih po modelu Mercedes-Benz. , 2012.

HUŠ, Matej. Odvisnost potenciala med molekulama vode od lokalnega okolja [tudi univerzitetna študentska Prešernova nagrada], 2011.

 

Mentorstvo in somentorstvo pri doktorskih delih

TUŠAR, Simona. Modeliranje reakcij radikalov ob prisotnosti vode in kislin v atmosferi : doktorska disertacija., 2016.

HUŠ, Matej. Teoretične raziskave anomalnih lastnosti tekočin in raztopin : doktorska disertacija., 2015.

 

Mentorstvo pri raziskovalnih delih

SIMONČIČ, Matjaž. Vpliv elektronegativnosti atomov na jakost vodikove vezi, 2015.

PODJED, Nina. Vpliv koncentracije topljenca na anomalne lastnosti vode, 2015.

AUPIČ, Jana. Statistično mehanske raziskave togih polielektrolitov [Študentska Prešernova nagrada], 2014.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade