urbic.com logotip

Razlaga, dodatna gradiva, vprašanja z izpite, datoteke potrebne za vaje

 1. V pripravi

Vprašanja za izpite

 • V pripravi

Vzgojnoizobraževalni cilji predmeta Numerične metode v varnosti 2

Študentje bodo spoznali matematične in statistične metode, ki jih je mogoče uporabiti pri strokovnem in raziskovalnem delu napodročju varnosti in pridobivali sposobnosti za uporabo teh metod.

Vsebina predmeta Numerične metode v varnosti 2

Numerične metode v raziskovalnem delu:

 • Reševanje navadnih diferencialnih enačb z aplkacijami v varnosti in požarni varnosti (Eulerjeva metoda, Metoda Runge-Kutta).
 • Fourierova vrsta
 • Transportna enačba (metoda končnih diferenc), reševanje problema prenosatoplote pri požarih
 • Metode s slučajnim izborom podatkov. Monte Carlo metode.

Statistične metode v raziskovalnem delu:

 • Regresija
 • Tehnike za enostavno analizo variance (ANOVA)
 • ANOVA za modele in različne zasnove
 • Analiza kovariance
 • Multipla regresija in korelacije
 • Strukturni modeli enačb