Razlaga in rešene naloge, numerične metode 2015/2016

1. Kje dobim prevajalnik za fortran in c++?

2a. Kako napišem prvi program v fortranu?

2b. Kako napišem prvi program v c++-u?

3a. Pisanje programa v fortranu, 1. del.

3b. Pisanje programa v c++, 1. del.

4a. Volumen in površina krogle v fortranu.

4b. Volumen in površina krogle v c++-u.

5a. Pisanje programa v fortranu, 2. del.

5b. Pisanje programa v c++, 2. del.

6. Matematične osnove kvadratne enačbe v PDF datoteki.

7. Kvadratna enačba, 1. verzija. Fortran. C++.

8. Kvadratna enačba, 2. verzija. Fortran. C++.

9. Kvadratna enačba, kompleksna verzija. Fortran. C++.

10a. Pisanje programa v fortranu, 3. del.

10b. Pisanje programa v c++, 3. del.

11. Relativna in absolutna napaka.

12. Kje dobim GNUPLOT in kratka navodila.

13. Linearna premica. Fortran. C++.

14. Pretvori radiane v stopinje. Fortran. C++.

15. Delitelji in praštevilo. Fortran. C++.

16. Prvih n praštevil. Fortran. C++.

17. Razcep števila na prafaktorje. Fortran. C++.

18. Evklidov algoritem. Fortran. C++.

19. Linearna regresija.

20. Numerično iskanje ničel nelinearnih enačb.

21. Iskanje ekstremov z zlatim rezom.

22. Numerično odvajanje.

23. Numerična integracija.

24. Numerična interpolacija.

25. Naključna števila in Monte Carlo integracija.

26. Numerično reševanje diferencialnih enačb.

27. Numerično reševanje parcilanih diferencialnih enačb.

28. Tabeliranje kotnih funkcij. Fortran. C++.

29. Tabeliranje inverznih kotnih funkcij. Fortran. C++.

30. Analiza višin. Fortran. C++.

31. Analiza barv oči. Fortran. C++.

32. Primer bisekcije v excelu ter v Fortranu

33. Primer zlatega reza v excelu ter v Fortranu

34. Primer iterativne metode iskanja ničel v excelu ter v Fortranu

35. Drugi primer iterativne metode iskanja ničel v excelu.

36. Tangentna metoda iskanja ničel v excelu ter v Fortranu

37. Risanje fractalov s pomočjo tangentne metode v fortranu in gnuplotu.

38. Še nekaj slika fractalov.

39. Tabeliranje funkcije in računanje prvega in drugega odvoda v fortranu.

40. Tabeliranje funkcije in računanje prvega in drugega odvoda v fortranu verzija 2.

41. Primer numeričnega odvajanja pri računu hitrosti kemijske reakcije v excelu.

42. Primer numeričnega odvajanja pri računu ekvivalentne točke titracije v excelu.

43. Primer numeričnega integriranja v excelu ter v Fortranu

44. Primer numeričnega integriranja na neskončnem intervalu v excelu ter v Fortranu

45. Primer reševanja diferencialnih enačb v excelu ter v Fortranu

46. Še nekaj primerov manipuliranja za datotekami v fortranu.

 

X. Excelova datoteka s predavanj o regresiji.

 

 

Potrebne datoteke pri vajah so na tej podstrani.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade