Razlaga in rešene naloge, numerične metode 2014/2015

1. Kje dobim prevajalnik za fortran in c++?

2a. Kako napišem prvi program v fortranu?

2b. Kako napišem prvi program v c++-u?

3a. Pisanje programa v fortranu, 1. del.

3b. Pisanje programa v c++, 1. del.

4a. Volumen in površina krogle v fortranu.

4b. Volumen in površina krogle v c++-u.

5a. Pisanje programa v fortranu, 2. del.

5b. Pisanje programa v c++, 2. del.

6. Matematične osnove kvadratne enačbe v PDF datoteki.

7. Kvadratna enačba, 1. verzija. Fortran. C++.

8. Kvadratna enačba, 2. verzija. Fortran. C++.

9. Kvadratna enačba, kompleksna verzija. Fortran. C++.

10a. Pisanje programa v fortranu, 3. del.

10b. Pisanje programa v c++, 3. del.

11. Relativna in absolutna napaka.

12. Kje dobim GNUPLOT in kratka navodila.

13. Linearna premica. Fortran. C++.

14. Pretvori radiane v stopinje. Fortran. C++.

15. Delitelji in praštevilo. Fortran. C++.

16. Prvih n praštevil. Fortran. C++.

17. Razcep števila na prafaktorje. Fortran. C++.

18. Evklidov algoritem. Fortran. C++.

19. Linearna regresija.

20. Numerično iskanje ničel nelinearnih enačb.

21. Iskanje ekstremov z zlatim rezom.

22. Numerično odvajanje.

23. Numerična integracija.

24. Numerična interpolacija.

25. Naključna števila in Monte Carlo integracija.

26. Numerično reševanje diferencialnih enačb.

27. Numerično reševanje parcilanih diferencialnih enačb.

28. Tabeliranje kotnih funkcij. Fortran. C++.

29. Tabeliranje inverznih kotnih funkcij. Fortran. C++.

30. Analiza višin. Fortran. C++.

31. Analiza barv oči. Fortran. C++.

- Naloge prve vaje (torek).

- Naloge prve vaje (sreda).

- Naloge prve vaje (petek).

- Naloge druge vaje (torek).

- Naloge druge vaje (sreda).

- Naloge druge vaje (petek).

- Naloge tretje vaje (torek).

- Naloge tretje vaje (sreda).

- Naloge tretje vaje (petek).

- Naloge četrte vaje (torek).

- Naloge četrte vaje (sreda).

- Naloge četrte vaje (petek).

- Naloge pete vaje (torek).

- Naloge pete vaje (sreda).

- Naloge pete vaje (petek).

- Naloge šeste vaje (torek).

- Naloge šeste vaje (sreda).

- Naloge šeste vaje (petek).

- Naloge sedme vaje (torek).

- Naloge sedme vaje (sreda).

- Naloge sedme vaje (petek).

Potrebne datoteke pri vajah so na tej podstrani.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade