Dvo-dimenzionalni Mercedes-Benz model vode

Dvodimenzionalni Mercedes-Benz model vode je bolj abstrakten model, kjer imajo molekule vode pri opisu podobno obliko kot Mercedes-Benzov znak. Model ima kar nekaj podobnih lastnosti kot prava voda. Model kot tak ni misljen za simuliranje prave tridimenzionalne vode, temvec je misljen za studije sistemov, kjer imamo usmerjene interakcije, zanimiv pa je tudi z ucnega stalisca.

 

dvo-dimenzionalni model vode

Shematičen prikaz dveh molekul.

 

Temperaturna odvisnost molskega volumna

Temperaturna odvisnost molskega volumna.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade