urbic.com logotip

IF-elif-ELSE POGOJNI STAVEK

If-elif-else stavek uporabljamo, kadar mora program kaj narediti pri različnih pogojih. Splošna oblika stavka je

if logicni izraz:
  stavki1
else:
  stavki2

lahko pa je tudi samo kot

if logicni izraz:
  stavki

Stavki v prvem delu se izvedejo, če je pogoj izpolnjen in za delom else, če pogoj ni izpolnjen. Imamo pa lahko tudi še daljšo verzijo z več pogoji

if logicni izraz 1:
  stavki1
elif logicen izraz 2:
  stavki2
elif logicen izraz 3:
  stavki3
elif .....:
  ...........
Else:
  stavki-else

WHILE ZANKA

While zanko uporabljamo, kadar mora program narediti neznano število ponovitev. Splošna oblika stavka je

while pogoj:
  stavki

FOR ZANKA

For zanko uporabljamo, kadar mora program narediti znano število ponovitev. Splošna oblika stavka je

for x in list:
  stavki

x je element lista, začne pri prvem element lista in konča pri zadnjem. Namesto lista je lahko tudi datoteka, če pa želimo, da gre po številkah, naredimo list številk z ukazom range(spodnja meja, zgornja meja)

TIPI SPREMENLJIVK

Spremenljivke imajo v pythonu eno izmed naslednjih oblik:

 • INTEGER : cela števila
 • REAL: realna števila
 • COMPLEX: kompleksna števila
 • LOGICAL: logične spremenljivke, spremenljivka ima lahko dve vrednosti, pravilno (.true.) ali napačno (.false.)
 • STRING: znakovne spremenljivke
 • SEZNAM ali LIST: seznam reči ločenih z vejico v oglatih oklepajih

List je seznam imen spremenljivk, ki so ločene z vejico.

FORMATIRANJE ZAPISA REALNIH ŠTEVIL IN NIZOV

Print ima možnost formatiranega pisanja. To delamo tako, da formatiramo in izpisujemo nize. Najpogostejša sta načina f-niz in .format(). f-niz se vedno začne s f pred prvim narekovajem in omogoča zelo splošno oblikovanje.

Vrednost, ki jo želimo znotraj niza oblikovati, damo v zavite oklepaje:

f'besedilo... {ime1:fmt1} ... besedilo...'

V zavitih oklepajih je ime1 ime vrednosti, ki jo želimo oblikovati in zapisati, fmt1 pa je format za oblikovanje. Lahko je w.df za realna števila z decimalko, w.de za realna števila z eksponentom, w.dg za splošni format, ws za niz znakov. w predstavlja (minimalno) skupno širino, d pa število mest za decimalno piko.

V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Modeliranje kemijskih sistemov.