urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki vas vpraša za polmer krogle. Če je le ta negativen, naj program izpiše, da za radiji ne morejo biti negativni, v ostalih primerih pa naj izračuna površino in volumen ter rezultat zapiše na zaslon na dve decimalni mesti, če je rezultat večji od 1, oziroma v eksponentni obliki.

r=float(input('vnesi radij krogle '))
import math
if r<0:
  print('radij ne sme biti negativen, koncal sem')
else:
  p=4*math.pi*r**2
  v=4/3*math.pi*r**3
  if p>1:
    print('povrsina je ',round(p,2))
  else:
    print('povrsina je ','{:.2e}'.format(p))
  if v>1:
    print('volumen je ',round(v,2))
  else:
    print('volumen je ','{:.2e}'.format(v))

Tekst sedaj shranimo kot datoteko krog.py in poženemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.