urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki napiše enačbo premice skozi dve podani točki. Program naj vas na začetku prosi, da vnesite koordinate točk, in nato izpiše rešitev v obliki y=k*x+n, če se da.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{
 float x1,y1,x2,y2;
 float k,n;

 cout << "Vnesi koordinate prve tocke x1, y1:" << endl;
 cin >> x1 >> y1;
 cout << "Vnesi koordinate druge tocke x2, y2:" << endl;
 cin >> x2 >> y2;
 if (x1==x2) {
 cout << "Premica je navpicna. Enacba je x=" << x1;
 }
 else
 {
 k=(y2-y1)/(x2-x1);
 n=y1-k*x1;
 if (k==0) 
 {
 cout << "Premice je vodoravna. Enacba je y=" << n;
 }
 else if (n==0)
 { 
 cout << "Premice gre skozi izhodisce. Enacba je y=" << k << "x";
 }
 else
 {
 if (n>0) 
 cout << "Enacba je y=" << k << "x+" << n;
 if (n<0) 
 cout << "Enacba je y=" << k << "x-" << abs(n);
 }
 }
 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko linearna.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.