urbic.com logotip

Gnuplot je ukazno vrstični program za risanje grafov. Program je zastonj in ga lahko zložite z interneta in inštalirate na vašem računalniku. Na voljo je različica za Windowse, Linux, MacOS itd.

Program lahko dobite na http://www.gnuplot.info/

Zelo dobra navodila lahko najdete na http://lowrank.net/gnuplot/index-e.html

V gnuplotu moramo iti najprej v mapo, kjer imamo datoteke s podatki, ki jih hočemo narisati. To naredimo z ukazom

cd ‘naslov mape’

Graf narišemo z ukazom

Plot [][] ‘trig.txt’ using 1:2 with lines

V prvi oklepaj damo interval x-ov na abscisi in v drugi y-ov na ordinati. Using lahko skrajšamo v u, with v w in lines v l. Številke za using povesta iz katerega stolpca v datoteki je x in y.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.