urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki reši kvadratno enačbo v realnih številih. Program naj vas na začetku prosi, da vnesite koeficiente kvadratne enačbe in vam nato izpiše rešitve vse mozne rešitve. Upoštevajte vse možnosti.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{
 float a, b, c;
 float d, x1, x2;

 cout << "Vnesi parametre kvadragtne enacbe a,b,c:" << endl;
 cin >> a >> b >> c ;
 cout << "a= " << a << endl;
 cout << "b= " << b << endl;
 cout << "c= " << c << endl;
 if (a==0) {
  if (b==0) {
  if (c==0) {
    cout << "Imamo identiteto, vsak x resi enacbo";
    }
  else {
    cout << "Enacba ni resljiva";
    }
	  }
  else {
   cout << "Enacba je linearna in ima eno niclo" << endl;
   cout << "x= " << -c/b;
   }
  }
 else {
 d=b*b-4*a*c;
 if (d > 0)
 {
 x1=(-b+sqrt(d))/float(2)/a;
 x2=(-b-sqrt(d))/float(2)/a;
 cout << "Enacba ima dve realni resitev." << endl;
 cout << "x1=" << x1 << endl;
 cout << "x2=" << x2 < endl;
 }
 else if (d == 0)
 {
 x1=-b/2./a;
 cout << "Enacba ima eno dvojno realno resitev." << endl;
 cout << "x1=" << x1 << endl;
 }
 else {
  x1=-b/float(2)/a;
  x2=sqrt(-d)/float(2)/a;
 cout << "Ni realnih resitev. Ima dve kompleksni rešitvi" << endl;
 cout << "x1=" << x1 << " +i*" << x2 << endl;
 cout << "x1=" << x1 << " -i*" << x2 << endl;
 }
 }
 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko kvadrat2.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.