urbic.com logotip

Naloga:

Napišite program, ki reši kvadratno enačbo v realnih številih. Program naj vas na začetku prosi, da vnesite koeficiente kvadratne enačbe in vam nato izpiše rešitve, dve, eno ali napiše, da ni realnih rešitev.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{
 float a, b, c;
 float d, x1, x2;

 cout << "Vnesi parameterk kvadratne enacbe a:";
 cin >> a;
 cout << "Vnesi b:";
 cin >> b;
 cout << "Vnesi c:";
 cin >> c;

 d=b*b-4*a*c;
 if (d > 0)
 {
 x1=(-b+sqrt(d))/float(2)/a;
 x2=(-b-sqrt(d))/float(2)/a;
 cout << "x1=" << x1 << endl;
 cout << "x2=" << x2 << endl;
 }
 else if (d == 0)
 {
 x1=-b/2./a;
 cout << "x1=" << x1 << endl;
 }
 else
 cout << "Ni realnih resitev.";

 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko kvadrat.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za predmet Uporaba numeričnih metod v kemiji.