Razlaga in naloge:

1. Modeli atoma - zgodovinski pregled.

2. Bohrov model atoma.

3. Dualna narava, Heisenbergov princip.

4. Postulati kvantne mehanike.

5. Operatorji v kvantni mehaniki.

6. Osnove kvantne mehanike.

7. Komutatorji v kvantni mehaniki.

8. Schrödingerjeva enačba.

9. Prosti kvantni delec v 1D.

10. Kvantni delec v 1D neskončni potencialni jami.

11. Prosti kvantni delec v 3D.

12. Kvantni delec v 3D neskončni potencialni jami.

13. Kvantni delec v 1D končni potencialni jami.

14. Kvantni delec na potencialnem skoku.

15. Kvantni delec na potencialni plasti.

16. Vrtilna količina v kvantni mehaniki.

17. Kvantni togi rotator.

18. Kvantni model vodikovega atoma.

19. Kvantni harmonski oscilator.

20. Približne metode v kvantni mehaniki

21. Vodikov atom v magnetnem polju

22. Spin

23. Primer spin in perturbacija

24. Seštevanje vrtilnih količin

25. Helijev atom

26. Prehodi med stanji

27. Večelektronski sistemi

28. Približek golega jedra - neintegirajoči elektroni

29. Litijev atom

30. Približek povprečnega polja

31. Identični delci v kvantni mehaniki

32. Atomi in periodni sistem

33. Hartree-Fockova metoda

34. Molekule

 

 

Nekaj dodatnih nalog za priprave na izpit.

Nekaj dodatnih nalog za priprave na kolokvije 2014.

Nekaj dodatnih nalog za priprave na kolokvije 2016.

 

PPT klasična fizika.

PPT valovanje.

PPT teorija relativnosti.

PPT primeri, ko klasična fizika ne deluje.

PPT fotoefekt, Comptanovo sipanje.

PPT zavorno sevanje, spektri.

PPT sevanje črnega telesa, modeli atoma.

PPT Bohrov model atoma.

PPT Analitično rešljivi sistemi.

PPT Izbirna pravila.

PPT Večelektronski atomi.

 

Animacije za delec v neskončni potencialni jami.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade