Raziskovalna področja

- Modeliranje lastnosti vode, vodnih raztopin nepolarnih, polarnih in ionskih topljencev. Računanje strukturnih in termodinamičnih lastnosti s pomočjo računalniških simulacij (molekulska dinamika in metoda Monte Carlo) in razvoj teoretičnih opisov kot teorija integralskih enačbe, teorija gostotnih funkcionalov, teorija povprečnega polja, termodinamična teorija motnje za tekočine.

- Kvantno-kemijski izračuni lastnosti grafena, belega grafena, ogljikovih nanocevk. Raziskave preferenčne vezave različnih spojin na omenjene spojine.

- Študije vpliva okolja na jakost vodikovih vezi v vodi s pomočjo kvantno-mehanskih metod.

- Raziskave faznega diagrama 2D in 3D delcev, ki imajo v interakcijskem potencialu dve karakteristični dolžini s pomočjo molekulske dinamike, Monte Carlo simulacije in teorije integralskih enačb.

- Struktura vode in ostalih spojin v poroznih snoveh ter v porah pravilnih geometrij z uporabo simulacije Monte Carlo, teorije integralskih enačb ter teorije integralskih enačb in gostotnih funkcionalov.

- Raziskave efektivnega potenciala med aminokislinami v proteinih in študije zvitja proteinov.

- Uporaba Lattice Boltzmannove metoda za izračun procesov v mikroreaktorjih.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade