Iz radianov v stopinje

 

Naloga:
Napišite program, ki vam za vneseni kot v radianih izpiše njegovo vrednost v stopinjah, minutah in sekundah.

program radian
implicit none
real :: pi,kot,s
integer :: st,min
write(*,*)'Vnesi kot v radianih'
read(*,*)kot
pi=4.*atan(1.) 
kot=kot*180/pi
st=int(kot)
kot=(kot-st)*60
min=int(kot)
s=(kot-min)*60
write(*,*)st,achar(248),abs(min),achar(39),abs(s),achar(39)//achar(39)
end program radian
Tekst sedaj shranimo kot datoteko radian.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.


Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade