Prafaktorji

 

Naloga:
Napišite program, ki vam vneseno naravno število razstavi na produkt prafaktorjev.

program prafaktorji
implicit none
integer :: n,j
write(*,*) 'vnesi pozitivno celo stevilo'
read (*,*) n
write(*,'(i3,a1)',advance='no')n,'='
j=2
do while (n>1)
 if (mod(n,j)==0) then
 n=n/j
 if (n>1) then
  write(*,'(i3,a1)',advance='no')j,'*'
 else
  write(*,'(i3)')j
 endif
 else
  j=j+1
 endif
enddo
end program prafaktorji
Tekst sedaj shranimo kot datoteko prafaktorji.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.


Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade