Programiranje v fortranu, 3. del.

 

Do while stavek.
Do while stavek uporabljamo, kadar mora program narediti neznano število ponovitev dokler je pogoj izpolnjen. Splošna oblika stavka je

DO WHILE (pogoj)
   stavki
END DO
Zanka se izvaja dokler je pogoj izpolnjen. V stavkih se mora nekaj zgoditi, da se spremeni logična vrednost pogoja, da program zapusti zanko.

Pi, delo z nizi
Fortran ne pozna konstante pi. V programu jo lahko izračunamo kot 4*arctan(1).

Ukaz achar(n) nam napiše n-ti znak iz ASCII kodne tabele. Ukaz // nam združi dva niza.

Delo z datotekami.
Datoteko odpremo s stavkom open.
open(u,file=’ime’)
u je celo število, pod katero vodi fortran določeno datoteko. ime pa je ime fizične datoteke na disku. Če datoteka obstaja jo fortran odpre in je na začetku le te, če pa ne, pa naredi novo s tem imenom, ki je prazna.

Ko datoteko ne rabimo več, jo zapremo z ukazom
close(u)


V datoteko pišemo z ukazom write, kjer namesto prve * v oklepaju damo številko datoteke u. Iz datoteke pa beremo z ukazom read, kjer prav tako namesto prve * damo številko datoteke u.
Primer:
open(10,file='test.txt')  !odpre datoteko test.txt pod stevilko 10
read(10,*)a   !iz datoteko s stevilko 10 prebere vrednost spremenljivke a
write(10,*)b  !v datoteko s stevilko 10 napise vrednost spremenljivke b
close(10)     !zapre datoteko pod stevilko 10


V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade