Delitelji in prastevilo

 

Naloga:
Napišite program, ki vam za vneseno celo število pove, koliko ima to število deliteljev, te delitelje izpiše in pove, če je vnešeno število praštevilo.

program deli
implicit none
logical :: prav
integer :: n,i,j
write(*,*) 'vnesi pozitivno celo stevilo'
read (*,*) n
j=0
write(*,*) n,' ima naslednje delitelje'
do i=1,n
if (mod(n,i)==0) then
 j=j+1
 write(*,*) i
end if
enddo
write(*,*)'Skupno ima',j,' deliteljev.'
if (j==2) write(*,*)n,' je prastevilo'
end program deli


Tekst sedaj shranimo kot datoteko delitelji.f90 in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.


Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade