Programiranje v C++, 2. del.

 

If pogojni stavek.
If stavek uporabljamo, kadar mora program kaj narediti pri različnih pogojih. Splošna oblika stavka je

if (logicni izraz) {
  stavki znotraj oklepajev se izvajajo, le je logični izraz pravilen
}
else {
  stavki znotraj oklepajev se izvajajo, le je logični izraz nepravilen
}
lahko pa je tudi samo kot
if (logicni izraz) {
  stavki znotraj oklepajev se izvajajo, le je logični izraz pravilen
}
ali tudi kot enovrstični logični if stavek
if (logicni izraz) 
 stavek
Stavki v prvem delu se izvedejo, če je pogoj izpolnjen in za delom else, če pogoj ni izpolnjen. Imamo pa lahko tudi še daljšo verzijo z več pogoji
if (logicni izraz 1) {
  stavki1
  }
else if (logicen izraz 2) {
  stavki2
  }
else if (logicen izraz 3) {
  stavki3
  }
else if (.....) {
  ...........
else {
  stavki-else
  }For stavek.
For stavek v c++ je ekvivelenten do stavku v fortranu in ga uporabljamo, kadar mora program narediti znano število ponovitev. Splošna oblika stavka je
for (zacetek; pogoj; nacin) {
  stavki
};
v zacetnem stavku definiramo števec in začetno vrednost. Pogoj nam pove, do kje teče števec ter nacin s kakšnim korakom gremo. Izvajo se stavki znotraj oklepajev.

Tipi spremenljivk
Deklaracija spremenljivk v c++-u ima naslednjo obliko:
vrsta_spremenljivke list;
vrsta_spremenljivke je ena izmed naslednjih opcij
• short, int, long, long long : cela števila
• float, double, long double : realna števila
• complex: kompleksna števila, potrebno je na začetku navesti #include <complex>
• bool: logične spremenljivke, spremenljivka ima lahko dve vrednosti, pravilno (true ali 1) ali napačno (false ali 0).
• char, char16_t, char32_t, wchar_t: znakovne spremenljivke
List je seznam imen spremenljivk, ki so ločene z vejico.

Formatiranje zapisa realnih števil in nizov.
C++ nima tako enostavnega formatiranja izpisa kot na primer fortran. Na začetku programa moramo navesti #include <iomanip> Z ukazom cout << fixed << setprecision(2); izberemo decimalni zapis na dve decimalni mesti, z ukazom cout << scientific << setprecision(2); pa eksponentni na dve decimlani mesti.

V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.

Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade