Rešitev kvadratne enačbe, c++

 

Naloga:
Napišite program, ki reši kvadratno enačbo v realnih številih. Program naj vas na začetku prosi, da vnesite koeficiente kvadratne enačbe in vam nato izpiše rešitve, dve, eno ali napiše, da ni realnih rešitev.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{
 float a, b, c;
 float d, x1, x2;

 cout << "Vnesi parameterk kvadratne enacbe a:";
 cin >> a;
 cout << "Vnesi b:";
 cin >> b;
 cout << "Vnesi c:";
 cin >> c;

 d=b*b-4*a*c;
 if (d > 0)
 {
 x1=(-b+sqrt(d))/float(2)/a;
 x2=(-b-sqrt(d))/float(2)/a;
 cout << "x1=" << x1 << endl;
 cout << "x2=" << x2 << endl;
 }
 else if (d == 0)
 {
 x1=-b/2./a;
 cout << "x1=" << x1 << endl;
 }
 else
 cout << "Ni realnih resitev.";

 return 0;
}

Tekst sedaj shranimo kot datoteko kvadrat.cpp in prevedemo.

Tu je sedaj še print screen postopka prevajanja z nekaj rezultati. V kolikor vam kakšna podrobnost ni jasna, mi sporočite.


Nazaj na osnovno stran za numerične metode za kemike.

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za fizikalno kemijo

Univerza v Ljubljani

Večna pot 113, K3.009

1000 Ljubljana

Slovenija

tel: +386 1 479 8540

e-pošta: tomaz pika urbic at fkkt.uni-lj.si

Govorilne ure so po dogovoru.

Prešernove nagrade